FANDOM


KUVAUS Tämä komento palauttaa funktiosta arvon tai palauttaa aliohjelman sen kutsupaikkaan.

Jos palautat funktiosta arvoa, sinun täytyy kirjoittaa komennon perään palautettava muuttuja tai lauseke. Pääohjelmassa komennon perään ei kirjoiteta mitään.

Huomaa, että pystyt palauttamaan erilaisia arvoja, kuin mitä funktion tyypiksi alun perin määriteltiin. On suositeltavaa siten varmistaa oikean tyyppinen palautusarvo Int-, Float- ja Str-funktioilla tai oikean tyyppisellä muuttujalla.


KÄYTTÖ Muokkaa

RETURN [palautusarvo]
Palautusarvo kirjoitetaan vain silloin, kun palaat funktiosta. Se voi olla mikä tahansa lauseke.
 

ESIMERKKI Muokkaa

Repeat

  c=Input("Give tempereture in Celcius degrees? ")

  DrawScreen

Until KeyHit(28) 'loop until RETURN-key
CloseInput

'-------------------- 

Repeat

  Text 0,0,c+" Celcius equals to "+Fahrenheit(c)+" Fahrenheit"
  DrawScreen

Until EscapeKey()

'-------------------- 
'FUNCTIONS 
'-------------------- 

'This function converts Celcius tempereature into 
'Fahrenheit temperature 
Function Fahrenheit(degrees)

  fah=(degrees-32)/1.8
  
  Return fah

 End Function