FANDOM


KUVAUS Muokkaa

Tämä funktio luo kokoelmaan uuden jäsenen. Oletuksellisesti se lisätään listan loppuun. Funktio palauttaa osoittimen tähän uuteen jäseneen. Osoittimen avulla pääset käsiksi jäsenen muuttujiin \-operaattorilla.

Katso esimerkki. Suosittelemme sinua myös katsomaan tämän.


KÄYTTÖ Muokkaa

NEW (tyyppi_nimi)
tyyppi_nimi = TYPE-kokoelman nimi.
 

ESIMERKKI Muokkaa

Type BULLETS
  Field obj
End Type

'- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
'MAIN PROGRAM 
'- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

FrameLimit 40

'load the soldier, turning detail 72 
guy=LoadObject("Media\soldier.bmp",72)

'load the bullet (master-object) and hide it 
bullet=LoadObject("Media\bullet.bmp")
ShowObject bullet,OFF

ClsColor cbdark

AddText "Arrows to turn, SPACE to shoot"

'MAIN LOOP 
Repeat

  'Update turning
  If LeftKey() Then TurnObject guy,5
  If RightKey() Then TurnObject guy, -5
  
  'Shoot?
  If KeyDown(cbkeyspace) And reload=0
  
    newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
    newBullet\obj=CloneObject(bullet)
    CloneObjectPosition newBullet\obj,guy
    CloneObjectOrientation newBullet\obj,guy
    'put the bullet at the end of the barrel
    MoveObject newBullet\obj,24 
  
    reload=4
  EndIf
  
  'Update all BULLETS (move them forward)
  i=0
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
    
    MoveObject iBullet\obj,6 'speed=6
    
    'delete bullet from collection if it
    'gets too far away
    If Distance2(iBullet\obj,guy)>200 Then 
      DeleteObject iBullet\obj
      Delete iBullet
    EndIf
    
    i=i+1
    
  Next iBullet
  
  'Update reloading
  If reload>0 Then reload=reload-1
  
  Text 30,30,"Bulets to update: "+i
  
  'Don't forget this :)
  DrawScreen

Until EscapeKey()