FANDOM


KUVAUS Muokkaa

Tämä funktio luo kokoelmaan uuden jäsenen. Oletuksellisesti se lisätään listan loppuun. Funktio palauttaa osoittimen tähän uuteen jäseneen. Osoittimen avulla pääset käsiksi jäsenen muuttujiin \-operaattorilla.

Katso esimerkki. Suosittelemme sinua myös katsomaan tämän.


KÄYTTÖ Muokkaa

NEW (tyyppi_nimi)
tyyppi_nimi = TYPE-kokoelman nimi.
 

ESIMERKKI Muokkaa

Type BULLETS
  Field obj
End Type

'- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
'MAIN PROGRAM 
'- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

FrameLimit 40

'load the soldier, turning detail 72 
guy=LoadObject("Media\soldier.bmp",72)

'load the bullet (master-object) and hide it 
bullet=LoadObject("Media\bullet.bmp")
ShowObject bullet,OFF

ClsColor cbdark

AddText "Arrows to turn, SPACE to shoot"

'MAIN LOOP 
Repeat

  'Update turning
  If LeftKey() Then TurnObject guy,5
  If RightKey() Then TurnObject guy, -5
  
  'Shoot?
  If KeyDown(cbkeyspace) And reload=0
  
    newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
    newBullet\obj=CloneObject(bullet)
    CloneObjectPosition newBullet\obj,guy
    CloneObjectOrientation newBullet\obj,guy
    'put the bullet at the end of the barrel
    MoveObject newBullet\obj,24 
  
    reload=4
  EndIf
  
  'Update all BULLETS (move them forward)
  i=0
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
    
    MoveObject iBullet\obj,6 'speed=6
    
    'delete bullet from collection if it
    'gets too far away
    If Distance2(iBullet\obj,guy)>200 Then 
      DeleteObject iBullet\obj
      Delete iBullet
    EndIf
    
    i=i+1
    
  Next iBullet
  
  'Update reloading
  If reload>0 Then reload=reload-1
  
  Text 30,30,"Bulets to update: "+i
  
  'Don't forget this :)
  DrawScreen

Until EscapeKey()

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki