FANDOM


IF-komento on CoolBasic ohjelmoinnissa yksi tärkeimmistä komennoista. Sen vastaavia on myös muissakin ohjelmointikielissä ja varsinkin BASIC-pohjaisissa. If on suomeksi JOS. Se katsoo että onko jokin ehto tosi. Tässä esimerkki:

If X=3 Then AddText "Oikein"

Ja silloin kun pitää katsoa että onko ehto väärin:

If X=3 Then AddText "Oikein" Else Print "Väärin"

Eli Komento:Then on Komento:Elsen vastakohta. Thenin jälkeinen koodi tapahtuu jos ehto on tosi. Else taas kun ehto ei ole ainakaan se mitä kysytään

Tälläinkin voi tehdä:

IF X=3 THEN
  PRINT "Oikein"
  PRINT "Hyvä!" 
ELSE 
  PRINT "Väärin"
  PRINT "Yritä uudestaan"
ENDIF


Huomaa, että tällä tavalla esitettynä loppuun pitää pistää ENDIF, joka kertoo CoolBasicille, että rakenne loppuu tuossa kohtaa. Se toimii myös kohtana, johon CoolBasic hyppää, jos ehto on epätosi ja ELSE-lohko puuttuu:

IF 1+1=2 THEN
  PRINT "Oikein"
  PRINT "Hyvä!" 
ENDIF
PRINT "Tämä ei kuulu ehtoon, ja näkyy, vaikka ehto onkin epätosi."

Esimerkki ohjelma Muokkaa

AddText "Use arrows to move..."

x=200:y=150

Repeat

  'update controls
  If LeftKey() Then x=x-1
  If RightKey() Then x=x+1
  If UpKey() Then y=y-1
  If DownKey() Then y=y+1

  Box x,y,10,10

  DrawScreen 

Until EscapeKey() 

katso myösMuokkaa

Komentolista
Peruskomennot Matematiikka Merkkijonot (Teksti) Teksti Tiedostot Muisti Laitteet ja syötteet Järjestelmä äänet ja musiikki Animaatiot Kuvat piirtokomennot Objektit kamera Kartat Efektit