FANDOM


KUVAUS Muokkaa

Muodostaa silmukan, jota toistetaan tietty määrä kertoja. Silmukkaan liitetään muuttuja, joka käy läpi kaikki arvot alkuarvon ja lopetusarvon väliltä.

Rakenne on ihanteellinen, kun halutaan lisätä monen muuttujan arvoa tai hallita esim. kaikkia taulukon elementtejä. Jos haluat selata TYYPIN jäsenet läpi, käytä erikoismuotoiltua For-lauseketta (Each-komento). Lisätietoja myöhemmin tässä oppaassa.

Voit valinnaisesti määrittää myös hyppyvälin käyttämällä STEP-sanaa. Tämän arvon on oltava vakio, eli positiivinen tai negatiivinen luku. Voit hyppiä esimerkiksi 2 askelta kerralla, tai selata lukuja alaspäin kohti nollaa miinusmerkkisellä hyppyvälillä.

Silmukasta voidaan rikkoutua kesken kaiken pois komennolla Exit.

Silmukka päätetään komentoon NEXT. Pääsilmukaksi For...Next -rakenteesta ei ole.

Esimerkki valkaisee asiaa.


KÄYTTÖ Muokkaa

  FOR muuttuja = alkuarvo TO loppuarvo [STEP hyppyväli]
    'koodia
  NEXT sama_muuttuja
  Step-arvo on valinnainen, ja se on oletuksellisesti yksi.


ESIMERKKI Muokkaa

  SCREEN 300,500
  Print "ITERATE 1 -> 10"
  Print
  Print "-- STEP BY 1 ----------"
  ' Tulosta arvot 1-10 
  For t= 1 To 10 
    Print t 
  Next t
  Print "-- STEP BY 2 ----------"
  ' Tulosta arvot 1,3,5,7,9 
  For t= 1 To 10 Step 2 
    Print t 
  Next t
  Print "-- VALUES 1 -> Random ------------"
  ' Tulosta arvot lähtien 1- joku satunnainen luku väliltä (2,10) 
  For t= 1 To Rand(2,10) Step 1
    Print t 
  Next t
  Print "-- VALUES 1 -> 4 ------------"
  ' Tulostaa arvot 1-4 
  For t= 1 To 6
    Print t
    If t> 3 Then Exit
  Next t
  WaitKey