FANDOM


KUVAUS Muokkaa

Muodostaa silmukan, joka käy läpi kaikki TYYPIN jäsenet. Silmukkaan sidotaan tyyppimuuttuja, jonka avulla pääset käsiksi jäseniin.

Silmukka päätetään komentoon NEXT. Pääsilmukaksi For...Next -rakenteesta ei ole. Silmukasta voidaan rikkoutua väkisin ulos komennolla Exit.

For... Each -silmukat ja TYYPIT yleensä sopivat mainiosti hallitsemaan suuria määriä ammuksia, vihollisia, objekteja jne... Lisää asiasta muiden TYYPPIKOMENTOJEN oppaista.


KÄYTTÖ Muokkaa

FOR muuttuja = EACH tyyppi_nimi
  'koodia
NEXT sama_muuttuja

ESIMERKKI Muokkaa

'First create our type 
Type MYTYPE
  Field value
End Type
'Then create 10 elements 
For i=1 To 10
  myvar.MYTYPE = New(MYTYPE)
  
  'assign a random value to each element
  myvar\value = Rand(10)
Next i
'Finally print all elements 
For myvar.MYTYPE = Each MYTYPE
  AddText Str(myvar\value)
Next myvar
'Show the results 
DrawScreen
WaitKey